Ansiopäivärahan hakeminen

Ansiopäivärahaa haetaan aina jälkikäteen neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa.

Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää, kun olet ollut vähintään kaksi täyttä kalenteriviikkoa työttömänä.

Täytä hakemus ensimmäisestä työttömyyspäivästä lähtien. Päivärahaa maksetaan vain hakemuksen perusteella.

Toimita hakemus kassalle 3 kuukauden kuluessa hakujakson ensimmäisestä päivästä.


Hakemuslomakkeet ja toimitustavat


Voit lähettää hakemuksen kassalle joko sähköisesti eAsioinnin kautta tai postitse osoitteeseen:

JATTK
Hietalahdenranta 13
00180 Helsinki

Voit tulostaa hakemuslomakkeita kassan kotisivulta kohdasta lomakkeet.


Hakemuksen liitteet


Toimita hakemuksen liitteeksi:

Palkkatodistus

 • Vähintään 26 palkalliselta työssäoloviikolta.
 • Eriteltyinä lomaraha ja lomakorvaus.
 • Eriteltyinä muut mahdolliset ylimääräiset palkkiot tai rahat, jotka on maksettu työsuhteen päättyessä.

Työtodistus

 • Kopio työ- tai palvelutodistuksesta tai muusta asiakirjasta, josta selviää viikoittainen työaika tai että kyseessä on ollut kokoaikatyö.

Irtisanomisilmoitus

 • Kopio irtisanomisilmoituksesta, jos työsuhteesi on irtisanottu.

Selvitys yli 3 vuoden työhistoriasta

 • kopiot työtodistuksista

Verokortti

 • Saamme vuoden alussa voimaan tulleet ennakonpidätystiedot suoraan verottajalta.
 • Jos olet hakenut muutosverokortin etuutta varten, toimita se kassalle. Muutostiedot eivät päivity kassalle.

Muut mahdolliset liitteet

 • Kopiot muita sosiaalietuuksia tai eläkkeitä koskevista päätöksistä.
 • Päätös kotihoidontuesta, myös silloin, jos puolisosi saa kotihoidontukea.
 • Selvitykset ja liitteet mahdollisista muista tuloista.
 • EU/ETA maassa työskentelystä tarvitsemme työskentelymaan viranomaisen antaman U1 -lomakkeen.

Jos olet lomautettu tai osa-aikaistettu


Toimita muiden hakemusliitteiden lisäksi kopio:

 • Lomautusilmoituksesta ja palkkalaskelmasta, jossa lomautuspäivät ovat vähennetty tai
 • Osa-aikaistamisilmoituksesta ja hakujakson palkkalaskelmasta.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, hae päivärahaa aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su).

Jos olet hakujaksolla ollut työssä, liitä hakemukseesi:

 • Kopio työsopimuksestasi
 • Palkkalaskelma tai palkkatodistus hakujaksoasi vastaavalta ajalta
 • Työnantajan vahvistama viikkotyöaikaselvitys (esim. kopio toteutuneesta työnantajan vahvistamasta työvuorolistasta) hakujaksoasi vastaavalta ajalta
 • Muista merkitä hakemukseesi työtunnit työpäivien kohdalle.


Päätös päivärahasta

Kun ensimmäinen hakemuksesi on käsitelty, saat postitse valituskelpoisen päätöksen päivärahasta, maksuilmoituksen ja jatkohakemuslomakkeen.

Päätökset ja maksuilmoitukset löytyvät myös eAsioinnista.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.