Sovitellun päivärahan hakeminen

Näin haet soviteltua päivärahaa

Soviteltavaa päivärahaa haetaan jälkikäteen palkanmaksukauden mukaisesti joko neljän kalenteriviikon (ma-su) tai kuukauden jaksoissa. Jos haet päivärahaa osa-aikatyön ajalta, merkitse hakemukseesi päiväkohtaiset toteutuneet työtuntisi ja liitä siihen:

 • kopio työsopimuksestasi (työsuhteen alkaessa),

 • hakujaksolla tekemiesi työtuntien palkkalaskelmat ja

 • työnantajan vahvistama viikkotyöaikaselvitys hakujaksolta (esimerkiksi kopio toteutuneesta työvuorolistasta).

Työnhakusi TE-toimistossa tulee olla voimassa, jos haet soviteltua päivärahaa. Toimita soviteltua päivärahaa koskeva hakemus kassalle 3 kuukauden kuluessa hakujakson ensimmäisestä päivästä.


Soviteltu päiväraha yritystoiminnan ajalta

Sinulle voidaan maksaa soviteltua päivärahaa, jos:

 • työllistyt päätoimisesti yritystoiminnassasi enintään kaksi viikkoa tai
 • sinulla on tuloa sivutoimisesta yritystoiminnastasi tai
 • sinulla on tuloa omasta työstäsi.

Toimita kassalle viimeisin vahvistettu verotuspäätöksesi selvitysosineen.

Jos yritystoimintasi on uutta tai siitä saamasi tulot ovat verotuksen vahvistamisen jälkeen oleellisesti muuttuneet, toimita kuluvan vuoden ennakkoverolippu tai muu luotettava selvitys yritystoiminnan tuloista.


Jos olet lomautettu tai osa-aikaistettu

Toimita muiden hakemusliitteiden lisäksi kopio:

 • Lomautusilmoituksesta ja palkkalaskelmasta, jossa lomautuspäivät ovat vähennetty tai
 • Osa-aikaistamisilmoituksesta ja hakujakson palkkalaskelmasta.

Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, hae päivärahaa aina täysiltä kalenteriviikoilta (ma-su).

Jos olet hakujaksolla ollut työssä, liitä hakemukseesi:

 • Kopio työsopimuksestasi
 • Palkkalaskelma tai palkkatodistus hakujaksoasi vastaavalta ajalta
 • Työnantajan vahvistama viikkotyöaikaselvitys (esim. kopio toteutuneesta työnantajan vahvistamasta työvuorolistasta) hakujaksoasi vastaavalta ajalta
 • Muista merkitä hakemukseesi työtunnit työpäivien kohdalle. 

17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.