Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja. Niiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen.

Jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, saat sitä myös työllistymistä edistävien palvelujen ajalta.


Työllistymistä edistävät palvelut


Työllistymistä edistäviä palveluja ovat esimerkiksi:

 • työnhaku- ja uravalmennus

 • työ- ja koulutuskokeilu

 • työvoimakoulutus

 • omaehtoinen opiskelu

 • kuntouttava työtoiminta

Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu.

TE-toimisto voi ohjata työnhakijan työllistymistä edistäviin palveluihin. Jos olet kiinnostunut osallistumisesta työllistymistä edistävään palveluun, ole yhteydessä TE-toimistoon.


Ansiopäivärahan hakeminen työllistymistä edistävän palvelun ajalta


Jos haet ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, merkitse hakemukseen palvelu osallistumispäivien kohdalle (esim. työvoimakoulutus). eAsiointia käyttäessäsi valitse hakemuksen alussa hakevasi päivärahaa ”koulutuksen tai muun työlllistymistä edistävän palvelun ajalta”. Tällöin hakemuksen päiväkohtaiseen selvityssarakkeeseen tulee valittavaksi työllistymistä edistävät palvelut.Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun  ajalta


Jos sinulla on oikeus ansiopäivärahaan, saat sitä myös työllistymistä edistävän palvelun ajalta. TE-toimiston asettamasta karenssista ja omavastuuajasta huolimatta voidaan palvelun ajalta maksaa ansiopäivärahaa.

Kun olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta TE-toimiston kanssa, saamme TE-toimistolta lausunnon osallistumisestasi palveluun. Ilmoita hakemuksessa palveluun osallistumispäivät.

Jos työllistymistä edistävä palvelu on kirjattu työllistymissuunnitelmaasi, voit saada ansiopäivärahan korotettuna.


Kulukorvaus


Voit saada kulukorvausta työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä. Jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella, kulukorvaus on 18 euroa päivässä.

Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä ja enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. 

Poissaolopäiviltä maksetaan ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta. Työvoimakoulutuksen ajalta kulukorvausta maksetaan poissaolopäiviltä, mutta ei kuitenkaan loma-ajoilta. 

Poikkeuksena muista työllistymistä edistävistä palveluista, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Kulukorvaus ulkomailla

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.


Poissaolot


Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita siitä hakemuksessasi. Ilmoita myös poissaolosi syy. Jos poissaolollesi ei ole hyväksyttävää syytä, et voi saada ansiopäivärahaa.

Jos palvelusta poissaolollesi on hyväksyttävä syy, saat ansiopäivärahan ilman kulukorvausta. Hyväksyttäviä syitä ovat:

 • työhaastattelu,
 • oma sairastuminen,
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen (enintään 4 päivää) ja
 • julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy.

Jos olet poissa palvelusta sairastumisesi vuoksi yli kolme päivää, liitä hakemukseesi lääkärintodistus.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa opiskelussa olevalle maksetaan työttömyysetuutta myös poissaolopäiviltä.


Ansiopäiväraha työllistämisvelvoitteen piirissä oleville


Voit saada ansiopäivärahaa yli enimmäisajan, jos olet:

 1. 57-59-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen perusteella osallistut kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen. Tämä palvelu ei kuitenkaan kerrytä työssäoloehtoa.

 2.  60-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen perusteella osallistut mihin tahansa työllistymistä edistävään palveluun. Tämä palvelu kerryttää työssäoloehtoa täysien viikkojen osalta.

Työllistämisvelvoitteesta saat lisätietoa TE-toimistostasi.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.