Vuorottelukorvauksen hakeminen

Vuorottelukorvaus on vuorotteluvapaalla olevalle maksettava korvaus. Sen määrä lasketaan vapaata edeltävien tulojen perusteella määräytyvästä ansiopäivärahasta. Jos olet kassamme jäsen, voit hakea vuorottelukorvausta meiltä. Jos et kuulu työttömyyskassaan tai jäsenyysedellytys ei täyty, voit hakea vuorottelukorvausta Kelasta.


Vuorottelusopimus


Toimita vuorottelusopimuksesi työ- ja elinkeinotoimistolle (TE-toimistolle) hyvissä ajoin ennen vuorotteluvapaasi alkamista. TE-toimisto tutkii osan vuorotteluvapaalle jäämisen edellytyksistä. Näitä ovat mm. sijaisen edellytyksien täyttyminen, vuorotteluvapaan kesto ja yläikäraja.

TE-toimisto antaa työttömyyskassalle sähköisesti maksamista varten tiedon vapaastasi, kun olet toimittanut sinne vuorottelusopimuksesi kaikkine tarvittavine selvityksineen.

Vuorottelusopimuksen löydät täältä.

 

Vuorottelukorvaushakemus


Lähetä vuorottelukorvaushakemuksesi kassalle vuorotteluvapaan alkamisen aikoihin. Voit tulostaa hakemuslomakkeen täältä.

Vuorotteluvapaalle jäämisen ja vuorottelukorvauksen saamisen edellytyksistä löydät tietoa täältä.

Vuorottelukorvausta maksetaan vain hakemuksen perusteella. Vuorottelukorvaushakemus tulee toimittaa työttömyyskassalle viimeistään 3 kuukauden kuluessa vuorotteluvapaan ensimmäisestä päivästä.

Vuorottelukorvausta haetaan koko jaksolle yhdellä hakemuksella. Ilmoita kassalle välittömästi vuorottelukorvaukseen vaikuttavista muutoksista, esimerkiksi työllistymisestä. 

Vuorottelukorvaukseen ei liity omavastuuaikaa.Vuorottelukorvaushakemuksen liitteet


Vuorottelukorvaushakemuksen liitteeksi tarvitaan:

Vuorottelusopimus

  • kopio riittää

Palkkatodistus

  • Vuorotteluvapaan alkamista edeltäviltä 52 kalenteriviikolta siten, että todistuksesta ilmenee täydet palkanmaksukaudet.
  • Toimita palkkatodistus viimeisimmältä 12 täydeltä kalenterikuukaudelta, jos palkanmaksukautesi on kuukausi.
  • Palkkatodistuksessa tulee olla eriteltynä lomarahat, lomakorvaukset ja mahdolliset tulospalkkiot ansainta-aikoineen.
  • Lisäksi tarvitaan selvitys mahdollisista palkattomista poissaoloista.

TE-toimiston sähköinen lausunto

  • TE-toimisto lähettää sähköisesti vuorotteluvapaastasi tiedon työttömyyskassalle (ns. lausunnon).

Muut liitteet

  • Halutessasi voit toimittaa muutosverokortin etuutta varten. Lisää tietoa muutosverokortista löydät verohallinnon sivuilta.
  • Voit halutessasi toimittaa kassalle myös ajantasaisen työeläkeotteen.

Sivutoiminen yritystoiminta


  • Anna ennen vuorotteluvapaan alkamista mahdollisesta yritystoiminnastasi selvitys TE-toimistolle, joka antaa asiasta lausunnon kassalle.
  • Jos sinulla tai perheenjäsenelläsi on yritystoimintaa tai esimerkiksi maa- tai metsätaloustoimintaa, toimita kassalle myös kopio viimeksi vahvistetusta verotuspäätöksestä selvitysosineen.Vuorottelukorvauksen maksaminen


Vuorottelukorvaus maksetaan takautuvasti neljän kalenteriviikon jaksoilta. Maksupäivä on perjantai.

Vuorotteluvapaan alkaessa vuorottelukorvauksen maksaminen sovitetaan neljän kalenteriviikon maksujaksoihin. Tämän vuoksi ensimmäinen maksujakso voi olla neljää viikkoa lyhempi.

Saat päätöksen vuorottelukorvauksestasi ensimmäisen maksuilmoituksen liitteenä.

JATTK-työttömyyskassan vuorottelukorvauksen maksupäivät vuonna 2017:

24.2.201716.6.2017
6.10.2017
24.3.2017
14.7.2017
3.11.2017
21.4.2017
11.8.2017
1.12.2017
19.5.2017
8.9.2017
29.12.2017

JATTK-työttömyyskassan vuorottelukorvauksen maksupäivät vuonna 2018:

26.1.2018
18.5.2018
7.9.2018
23.2.2018
15.6.2018
5.10.2018
23.3.2018
13.7.2018
2.11.2018
20.4.2018
10.8.2018
30.11.2018


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.