Tietoa lomautuksesta

Jos sinut lomautetaan, voit saada ansiopäivärahaa. Yleisistä ansiopäivärahan saamisen edellytyksistä voit lukea sivuiltamme täältä.

Ilmoittaudu TE-toimistoon työttömäksi työnhakijaksi lomautuksen ajaksi.


Lomautus voi toteutua kokoaikaisena, viikoittaisen tai päivittäisen työajan lyhennyksenä.


Lomautuksen perusteena on tuotannolliset ja taloudelliset syyt. Määräaikaisessa työsuhteessa olevaa työntekijää ei voida lomauttaa. Poikkeuksena on tilanne, jossa määräaikainen työntekijä sijaistaa vakituista työntekijää, ja työnantajalla olisi oikeus lomauttaa vakituinen työntekijä.


Kokoaikainen lomautus


Lomautus on kokoaikainen, jos olet yhdenjaksoisesti lomautettuna vähintään yhden kalenteriviikon.

Jos työnantajasi lomauttaa sinut kokoaikaisesti, toimita kassalle seuraavat asiakirjat:

 • ansiopäivärahahakemus,
 • kopio työsopimuksesta,
 • kopio lomautusilmoituksesta,
 • palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua ja
 • selvitys yli kolmen vuoden työhistoriasta (jos työhistoria ei ilmene edellä mainituista selvityksistä).

Lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä


Lomautus viikoittaista työaikaa lyhentämällä tarkoittaa sitä, että työnantajasi lyhentää kokoaikatyön työaikaasi yhdellä tai useammalla päivällä viikossa. Tällöin voit saada lomautuspäiviltä ansiopäivärahaa.

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työviikolle, toimita kassalle seuraavat asiakirjat:

 • ansiopäivärahahakemus (hakemus tulee täyttää täysiltä kalenteriviikoilta),
 • kopio työsopimuksesta,
 • kopio lomautusilmoituksesta,
 • palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua,
 • palkkalaskelma, josta käy ilmi vähennetyt lomautuspäivät ja
 • selvitys yli kolmen vuoden työhistoriasta (jos työhistoria ei ilmene edellä mainituista selvityksistä).

Lomautus lyhennetylle työpäivälle


Jos työnantajasi lyhentää päivittäistä työaikaasi, päivärahasi maksetaan soviteltuna.

Jos työnantajasi lomauttaa sinut lyhennetylle työpäivälle, toimita kassalle seuraavat asiakirjat:

 • ansiopäivärahahakemus palkanmaksujaksoissa (neljä kalenteriviikkoa tai kuukausi),
 • kopio työsopimuksesta,
 • kopio lomautusilmoituksesta,
 • palkkatodistus vähintään 26 kalenteriviikolta ennen lomautuksen alkua,
 • palkkalaskelma hakujaksoa vastaavalta ajalta ja
 • selvitys yli kolmen vuoden työhistoriasta (jos työhistoria ei ilmene edellä mainituista selvityksistä).

17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.