Työllistymistä edistävät palvelut

Työllistymistä edistävät palvelut ovat TE-toimiston tarjoamia palveluja, joiden tarkoituksena on antaa tukea työllistymiseen ja ammattiin kouluttautumiseen. Työllistymistä edistävien palvelujen ajalta voit saada ansiopäivärahaa, jos saisit sitä työttömänä ollessasi.

Työllistymistä edistäviä palveluja ovat:

 • työvoimakoulutus

 • omaehtoinen opiskelu

 • työnhakuvalmennus ja uravalmennus

 • työkokeilu ja koulutuskokeilu

 • kuntouttava työtoiminta  

 • kotoutumisen edistämisestä annetun lain mukainen omaehtoinen opiskelu

Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan työllistymistä edistävään palveluun, ole yhteydessä asiasta TE-toimistoon.


Ansiopäiväraha työllistymistä edistävän palvelun ajalta


Voit saada ansiopäivärahaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos saisit sitä työttömänä ollessasi. Ansiopäivärahaa maksetaan palveluun osallistumisen ajalta TE-toimiston asettamasta karenssista tai omavastuuajasta huolimatta.

Kun olet sopinut työllistymistä edistävästä palvelusta TE-toimiston kanssa, saamme TE-toimistolta tiedon osallistumisestasi palveluun. Ilmoita palveluun osallistuminen hakemuksessa osallistumispäivien kohdalla.

Ansiopäivärahan voit saada korotettuna työllistymistä edistävän palvelun ajalta, jos olet sopinut palvelusta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassasi. Tarkemmin korotetusta päivärahasta voit lukea täällä.

Rekrytointikokeilu ei ole työllistymistä edistävä palvelu, eikä se vaikuta ansiopäivärahan suuruuteen.


Kulukorvaus


Voit saada kulukorvausta työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen ajalta. Kulukorvauksen määrä on 9 euroa päivässä. Jos palvelu järjestetään työssäkäyntialueesi ulkopuolella, kulukorvaus on 18 euroa päivässä.

Kulukorvausta maksetaan osallistumispäiviltä ja enintään viideltä päivältä viikossa. Kulukorvaus on verotonta tuloa. 

Poissaolopäiviltä maksetaan ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta. Työvoimakoulutuksen ajalta kulukorvausta maksetaan poissaolopäiviltä, mutta ei kuitenkaan loma-ajoilta. 

Poikkeuksena muista työllistymistä edistävistä palveluista, omaehtoisten opintojen ajalta ei makseta kulukorvausta.

Kulukorvaus ulkomailla

Ulkomailla järjestettävään työvoimakoulutukseen osallistuvalle maksetaan kulukorvauksena puolet valtion virkamiesten päivärahasta seitsemältä päivältä viikossa.

Pohjoiskalotin koulutussäätiön (NORD) järjestämään koulutukseen osallistuvalle opiskelijalle on järjestetty ilmainen majoitus ja hänelle maksetaan kulukorvausta 16,82 euroa päivältä.


Poissaolot


Jos olet poissa työllistymistä edistävästä palvelusta, ilmoita poissaolosta hakemuksessasi. Ilmoita myös poissaolon syy. Jos olet poissa palvelusta hyväksyttävästä syystä, voit saada ansiopäivärahaa ilman kulukorvausta poissaolopäiviltä.

Hyväksyttäviä syitä poissaoloille ovat:

 • työhaastattelu
 • oma sairastuminen
 • alle 10-vuotiaan lapsen sairastuminen (enintään neljä päivää kestävä)
 • julkisen luottamustoimen hoitaminen tai siihen rinnastettava syy.
Jos olet poissa palvelusta oman sairastumisen vuoksi yli kolme päivää, tulee hakemukselle liittää lääkärintodistus sairaudesta.

Työvoimakoulutuksessa tai omaehtoisessa opiskelussa olevalle maksetaan työttömyysetuutta myös poissaolopäiviltä.


Vähintään 57 vuotta täyttäneet


Ansiopäivärahaa on mahdollista saada myös enimmäisajan estämättä, jos olet:

 • 57-59-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut kuntoutukseen tai työvoimakoulutukseen.  Tämä palvelu ei kerrytä työssäoloehtoa.
 • 60-vuotiaita koskevan työllistämisvelvoitteen piirissä ja sen nojalla osallistut mihin tahansa työllistymistä edistävään palveluun. Tämä palvelu kerryttää työssäoloehtoa täysien viikkojen osalta.

Alle 25-vuotiaat


Alle 25-vuotias nuori voi saada ansiopäivärahaa palvelun ajalta siitä huolimatta, että:

 • hän on ilman pätevää syytä jättänyt hakematta koulutukseen tai
 • on omalla menettelyllään aiheuttanut sen, ettei häntä valita koulutukseen tai
 • on kieltäytynyt koulutuksesta

Ansiopäivärahaa voidaan maksaa työllistymistä edistävän palvelun ajalta edellä mainitusta esteestä huolimatta vain, jos este on ollut olemassa jo ennen palvelun alkamista. Sen sijaan jos este alkaa vasta palvelun aikana, estää se ansiopäivärahan saamisen kaikissa muissa palveluissa paitsi työvoimakoulutuksessa ja omaehtoisessa opiskelussa.17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.