Kuinka monelta päivältä päivärahaa maksetaan?

Ansiopäivärahasi enimmäisaika riippuu työhistoriasi pituudesta ja iästäsi.

Päivärahan enimmäisaika


Päivärahan enimmäisaika riippuu työhistoriasi pituudesta ja iästäsi.

  • jos sinulla on työhistoriaa enintään 3 vuotta, on enimmäisaika 300 päivää.
  • jos sinulla on työhistoriaa yli 3 vuotta, on enimmäisaika 400 päivää.
  • jos olet vähintään 58-vuotias ja sinulla on työhistoriaa vähintään viisi vuotta, on enimmäisaika 500 päivää.

Ansiopäivärahaa maksetaan enintään 5 päivältä viikossa.

Jos olet edelleen työtön enimmäisajan täytyttyä, voit hakea työmarkkinatukea Kelasta. Lisätietoja työmarkkinatuesta saat Kelasta.

Enimmäisaikalaskurin voit nollata täyttämällä uudelleen työssäoloehdon. Kun työssäoloehto täyttyy uudelleen, alkaa enimmäisaika alusta.


Lisäpäivät


Enimmäisajan jälkeen voit saada ansiopäivärahaa ns. lisäpäiviltä, jos:

  • olet syntynyt vuonna 1954 tai aiemmin ja olet täyttänyt 59 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi on täyttynyt tai
  • olet syntynyt vuonna 1955 tai 1956 ja täyttänyt 60 vuotta ennen kuin 500 päivän enimmäisaikasi on täyttynyt tai
  • olet syntynyt vuonna 1957 tai sen jälkeen ja täytät 61 vuotta ennen kuin enimmäisaikasi täyttyy.

Lisäksi sinulla täytyy olla työhistoriaa vähintään viisi vuotta viimeisen 20 vuoden aikana.

Lisäpäiviä voit saada enintään vanhuuseläkkeelle jäämistä edeltävän kalenterikuukauden loppuun tai sen kalenterikuukauden loppuun, jolloin täytät 65 vuotta.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.