Vuorottelukorvauksen rajoitukset

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta, jos:

  • Saat omalta työnantajaltasi palkkaa (ei koske luontoisetuuksia, joiden saaminen vuorottelusopimuksen mukaan jatkuu vuorotteluvapaan ajan, työnantajan kustantamaa koulutusta tai vuorotteluvapaata edeltäneeltä työssäoloajalta ansaittuja korvauksia työstä)
  • Suoritat varusmies- tai siviilipalvelusta (kertausharjoitusten ajalta henkilöllä on oikeus vuorottelukorvaukseen)
  • Olet yli kaksi viikkoa kestävässä kokoaikatyössä toisen työnantajan palveluksessa
  • Harjoitat päätoimista yritystoimintaa
  • Suoritat vapausrangaistusta rangaistuslaitoksessa

Lisäksi esimerkiksi useat eläkkeet, sairaus- tai osasairauspäiväraha, äitiys-, isyys- tai vanhempainraha taikka kuntoutusraha estävät vuorottelukorvauksen maksamisen.

Tilanteet, joissa vuorotteluvapaa päättyy

  • Sinulle syntyy oikeus sairausvakuutuslain mukaiseen äitiys-, erityisäitiys-, isyys- tai vanhempainrahaan yli 18 päivän ajaksi.
  • Sinulle myönnetään yli 18 päivää vapaata raskauden ja synnytyksen tai lapsen hoidon vuoksi vuorotteluvapaan aikana.
  • Saat erityishoitorahaa yli 18 päivän ajalta.

17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.