Työtulojen ja sosiaalietuuksien vaikutus vuorotteluvapaan aikana

Työtulot vuorotteluvapaan aikana

Omalta työnantajalta vuorotteluvapaan aikana saamasi palkka estää vuorottelukorvauksen maksamisen. Vuorotteluvapaa kuitenkin kuluu tällä ajalla.

Toiselta työnantajalta saamasi ansiotulot ja sivutoimisen yrittäjyyden tulot vaikuttavat vuorottelukorvauksen maksamiseen. Vuorottelukorvauksen määrä on 70 % siitä sovitellusta ansiopäivärahasta, johon sinulla olisi oikeus työttömäksi jäädessäsi. Vuorottelukorvauksessa ei ole suojaosaa, kuten ansiopäivärahassa.

Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen. 

Sosiaalietuuksien vaikutus

Muut sosiaalietuudet vaikuttavat vuorottelukorvaukseen kuten ansiopäivärahaan. Tarkemmin muiden etuuksien vaikutuksesta voit lukea täältä

Luontoisetujen ja vuorotteluvapaan ajalla maksettavien korvausten vaikutus

Saamasi luontoisedut huomioidaan vuorottelukorvauksen perusteena osana palkkakertymää, ellei niiden hyödyntäminen jatku vuorotteluvapaan aikana. Tällöin luontoisetu ei vaikuta korvauksen suuruuteen. Luontoisetuutta ei myöskään vähennetä tulona vuorotteluvapaan aikana.

Jos sinulle maksetaan vuorotteluvapaan aikana vuorotteluvapaata edeltäneeltä työssäoloajalta ansaittuja korvauksia, ei niitä vähennetä vuorottelukorvauksesta. Näitä ovat esimerkiksi lomaraha ja erilaiset voitto- ja tulospalkkiot.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.