Olen ollut pitkään sairauslomalla ja saanut Kelan sairauspäivärahaa enimmäisajan 300 päivää. Työkyvyttömyyteni jatkuu edelleen, voinko hakea kassasta päivärahaa, vaikka työsuhteeni on edelleen voimassa?


Voit hakea päivärahaa kassasta ajalta, jolta odotat eläkeyhtiön päätöstä työkyvyttömyyseläkkeestä tai eläkehakemuksesi on hylätty.

Ilmoittaudu TE-toimistoon heti sairauspäivärahakauden päätyttyä. Päivärahahakemuksen liitteenä toimita kassalle myös työnantajan selvitys onko työkykyä vastaavaa työtä tarjolla. Lisäksi tarvitsemme voimassa olevan lääkärintodistuksen ja selvityksen mahdollisesta sairausajan palkasta.

Palkattomat poissaolot ja alennettu sairausajan palkka vaikuttavat kassalle toimitettavaan palkkatodistukseen, joten ota tarvittaessa yhteyttä kassaan.

Yleisiä hakuohjeita voit lukea kohdasta ansiopäivärahan hakeminen.17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.