Kysymyksiä korotetusta ansio-osasta

Olenko oikeutettu korotettuun ansio-osaan?


Voit saada ansiopäivärahaa korotettuna työllistymistä edistävän palvelun ajalta. Jotta saisit korotetun ansio-osan työllistymistä edistävän palvelun ajalta, sovi palvelusta TE-toimiston kanssa työllistymissuunnitelmassa.

Korotetun ansio-osan määrä on 55 % päiväpalkan ja perusosan erotuksesta. Jos kuukausipalkka ylittää taitekohdan 3 078,00 €, on ansio-osa ylimenevältä osalta 25 %. Korotettua ansio-osaa voit saada enintään 200 päivältä.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.