Kysymyksiä liitosta ja "liiton rahasta"

Mitä eroa on ammattiliitolla ja työttömyyskassalla?


Työttömyyskassa on liitoista erillinen ja itsenäinen yhteisö, johon  liittyminen on vapaaehtoista. Työttömyyskassan tehtävänä on maksaa jäsenilleen ansiopäivärahaa, vuorottelukorvausta ja liikkuvuusavustusta.

Ammattiliitto on edunvalvontajärjestö, joka kokoaa yhteen samalla alalla työskentelevät työntekijät, valvoo työntekijöiden oikeuksia, ajaa heidän etujaan ja neuvottelee työehtosopimuksen.

Työttömyyskassan tarkoituksena on työttömyysturvalaissa tarkoitetun ansioturvan ja siihen liittyvien ylläpitokorvausten maksaminen jäsenilleen. 


"Liiton raha", mitä se on?


Puhekielessä ansiosidonnaisesta työttömyyspäivärahasta käytetään nimitystä ”liiton raha”. Se on kuitenkin virheellinen nimitys työttömyyskassan maksamalle ansiosidonnaiselle työttömyysetuudelle.

Ansiosidonnaisen työttömyyspäivärahan saaminen edellyttää työttömyyskassan jäsenyyttä, joko suoraan tai oman alan ammattiliiton vakuuttamana. Lähes jokainen ammattiliitto on kuitenkin vakuuttanut jäsenensä jossakin työttömyyskassassa ja tästä on syntynyt käsite ”liiton raha”.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.