Kysymyksiä vuorotteluvapaasta ja vuorottelukorvauksesta

Kuinka osa-aikaisen, määräaikaisen tai satunnaisen keikkatyön aloittaminen vuorotteluvapaan aikana vaikuttaa vuorottelukorvaukseen?


Muulla kuin omalla työnantajalla tehdyn työn tulot sovitellaan.

Vuorottelukorvauksen pohjana on tällöin soviteltu ansiopäiväraha, mutta vuorottelukorvauksessa ei ole 300 euron suojaosaa työtuloille, kuten ansiopäivärahassa.

Toimita kassalle työsopimus sekä palkkatodistus ja työnantajan vahvistama viikkotyöaikaselvitys.

Sovittelujakso on yleensä neljän kalenteriviikon jakso riippuen palkanmaksukaudesta.

Takaisinperinnän välttämiseksi ilmoita työn alkamisesta kassalle mahdollisimman pian.

Yli kahden viikon kokoaikatyön ajalta ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen.


Kuinka vuorottelukorvaukseen vaikuttaa, jos teen töitä satunnaisesti omalle työnantajalle vuorotteluvapaan aikana?


Vuorotteluvapaan aikana omalta työnantajalta (työ, josta olet jäänyt vuorotteluvapaalle) saadut tulot estävät vuorottelukorvauksen maksamisen. Itse vuorotteluvapaan aika kuitenkin kuluu.

Vuorottelukorvausta maksetaan enintään viideltä päivältä viikossa. Jos palaat omalle työnantajalle työhön vuorotteluvapaan aikana, esimerkiksi kahdeksi päiväksi, et saa vuorottelukorvausta kahdelta päivältä, vaikka työ olisi tehty viikonloppuna.

Ilmoita kassalle mahdollisimman pian ja mahdollisuuksien mukaan etukäteen tilapäisestä työhön paluustasi.

Toimita kassalle työnantajan vahvistus tilapäisestä työhön paluusta ja palkkatodistus/palkkalaskelma vahvistukseksi toteutuneista työpäivistä.Kuluuko vuorotteluvapaa normaalisti, jos sairastun vuorotteluvapaan aikana?


Vuorotteluvapaa kuluu normaalisti myös sairausloman aikana.

Alle 10 päivän sairastuminen ei vaikuta vuorottelukorvauksen maksamiseen, mutta pidempien sairauslomien ajalta sinulla saattaa olla oikeus saada Kelasta sairauspäivärahaa.

Vuorottelukorvaukseen ei ole oikeutta samalta ajalta, jolta saat sairauspäivärahaa. Kelan sairauspäivärahan omavastuuajalta voidaan maksaa vuorottelukorvausta, jos olet saanut sitä välittömästi ennen sairastumistasi.

Toimita kassalle kopio lääkärintodistuksesta sekä Kelan sairaspäivärahapäätöksestä.


Milloin vuorottelukorvaus maksetaan?


Vuorottelukorvaus maksetaan neljän viikon jaksoilta takautuvasti jakson jälkeisenä perjantaina. Vuorotteluvapaan alussa maksujakso voi olla lyhempi, jos vuorottelukorvauksen maksu tasataan kassan neljän viikon vakiomaksujaksoihin. 

Vuorottelukorvauksen seuraavat vakiomaksupäivät voit tarkistaa täältä.

Vuorottelukorvauksia maksetaan perjantaisin.Vuorotteluvapaani on jo alkanut, enkä ole vielä saanut korvausta. Kuinka kauan käsittely kestää?


Olethan toimittanut kassalle vuorottelukorvaushakemuksen liitteineen?

Maksamme vuorottelukorvausta hakemuksen perusteella. Käsittelemme hakemukset vuorotteluvapaan alkamisen aikoihin.

Jos tarvitsemme lisätietoja, olemme sinuun yhteydessä kirjeitse, sähköpostitse tai puhelimitse.

Maksamme vuorottelukorvauksen takautuvasti neljän viikon jaksoissa ja saat päätöksen ensimmäisen maksuilmoituksen liitteenä.


Minulla on yritystoimintaa, kuinka yritystoiminnan tulot vaikuttavat vuorottelukorvaukseen?


Ilmoita yritystoiminnasta TE-toimistolle, joka selvittää oletko päätoiminen vai sivutoiminen yrittäjä.

Jos olet päätoiminen yrittäjä, sinulla ei ole oikeutta vuorottelukorvaukseen. Sivutoiminen yrittäjä voi saada vuorottelukorvausta, mutta yritystoiminnan tulot vaikuttavat korvaukseen vähentävästi.

Toimita kassalle viimeisin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätös. Jos tulosi ovat oleellisesti muuttuneet verotuspäätöksen tiedoista tai yritystoiminta on uutta, toimita kuluvan vuoden ennakkoverolippu.

Tulot huomioidaan yleensä viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen tai kuluvan vuoden ennakkoverolipun mukaisesti.


Puolisoni on yrittäjä. Kuinka tämä vaikuttaa vuorottelukorvaukseen?


Omasta tai perheen yritystoiminnasta tulee aina ilmoittaa TE-toimistoon.

Toimita kassalle kopio viimeisestä vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuspäätöksestä ja mahdollinen kuluvan vuoden ennakkoverolippu.

Jos sinulla on tuloja puolison yritystoiminnasta huomioidaan tulot verotuspäätöksen tai ennakkoverolipun mukaisesti.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.