Kysymyksiä yrittäjyydestä

Jäin työttömäksi ja minulla on yritystoimintaa. Mitä pitää tehdä?


Ilmoita yritystoiminnastasi TE-toimistoon. TE-toimisto tutkii, onko yritystoimintasi pää- tai sivutoimista. Jos yritystoimintasi katsotaan päätoimiseksi, sinulla ei ole oikeutta ansiopäivärahaan.

Sivutoimiselle yrittäjälle voidaan maksaa ansiopäivärahaa. Ilmoita yritystoiminnastasi myös hakemuksessasi.

Toimita lisäksi kopio uusimmasta vahvistetusta henkilökohtaisesta verotuspäätöksestäsi kassalle.


Olen työttömänä ja aloitan yritystoiminnan. Mitä minun tulee huomioida?


Ilmoita yritystoimintasi aloittamisesta TE-toimistoon ja työttömyyskassalle. Jos yritystoimintasi on sivutoimista, voit edelleen hakea ansiopäivärahaa   työttömyyskassasta.

Liitä hakemukseesi ennakkoverolippu tai muu luotettava selvitys yritystoiminnan tuloista. Jos yritystoimintasi on päätoimista, harkitse siirtymistä yrittäjille tarkoitettuun työttömyyskassaan.

Palkansaajan työttömyyskassassa voit olla jäsenenä 18 kuukautta päätoimisen yritystoiminnan aloittamisesta.


Puolisollani on yritystoimintaa. Vaikuttaako se oikeuteeni ansiosidonnaiseen päivärahaan?


Ilmoita puolisosi yritystoiminnasta TE-toimistoon.

Puolisosi yritystoiminnalla ei ole vaikutusta ansiopäivärahaoikeuteesi, jos et työskentele tai ole johtavassa asemassa puolisosi yrityksessä.

Olet työttömyysturvalain mukaan yrittäjä, jos työskentelet ja/tai olet johtavassa asemassa puolisosi yrityksessä. TE-toimisto tutkii yrittäjyytesi pää- tai sivutoimisuuden.Minulla on maa- ja/tai metsätila. Onko tällä vaikutusta työttömyysturvaani?


Jos sinulla on maa- ja/tai metsätaloudesta ansiotuloja, vaikuttavat ne päivärahaasi vähentävästi.

Toimita kassalle uusin vahvistettu henkilökohtainen verotuspäätöksesi.

Muista ilmoittaa kassan lisäksi TE-toimistolle, jos harjoitat maa- ja/tai metsätaloutta.


17.11.2017
eAsioinnissa on huoltokatko 19.11.2017 klo 0.00-02.00, jolloin se ei ole käytettävissä.